Home
Voor wie
De training
Agenda
Praktisch
Over de trainers
Contact
Programma
Open Focus
Mindfulness
Theorie U
Creatiespiraal
een ander perspectief
Programma

Het programma bestaat uit drie dagen.

Tussen de dagen is een periode van drie weken. Hier kiezen wij voor om het geleerde te kunnen integreren in leven en werk. Wij geven hiervoor gestructureerde huiswerkopdrachten mee.

Thema's:

1. Kennismaking

2. Ruimte creëren     Een ruimte creëren voor ontwikkeling. Afspraken over oefenen en waarnemen.

3. Aandachtigheid
    Theorie verschillende vormen van aandacht, de automatische piloot, handelen vanuit open focus, de vorm van  
    aandacht / perspectief en focus veranderen.

4. Authentieke communicatie
    Luisteren en spreken vanuit aandacht. Openstaan voor wat zich aandient.

5. De invloed van loslaten
    Leren niet-doen en niet-weten. Benieuwd zijn. Inspiratie. Vertrouwen op wat er komt. De rol van moed en  
    discipline.

6. Authentiek leiderschap
    Handelen in balans. Aandacht en bewuste keuze. Uitproberen. Anderen de ruimte geven. Creativiteit toelaten. 
    Ontwikkeling van anderen bevorderen.

7. En nu?
    Hoe blijf je dit ervaren? Inpassen in leven en werk.HomeVoor wieDe trainingAgendaPraktischOver de trainersContact